Ilmainen toimitus yli 200 € tilauksille! 
(max 32kg paketeille)

TAMPEREEN PIRKKA-HITSI OY:N TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterinpitäjä
Tampereen Pirkka-Hitsi Oy
Vesalantie 20, 33960 Pirkkala
Y-tunnus: 2306780-6 Puh. 03 3141 4200
Sähköposti: pirkkahitsi@pirkkahitsi.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Tapio Pirilä
Sähköposti: pirkkahitsi@pirkkahitsi.fi
Puhelin: 03 3141 4200

Rekisterin nimi
Tampereen Pirkka-Hitsi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon asiakkaisiin sekä tilausten toimittamiseen ja laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Tilaus- ja laskutustiedot
  • Asiakkaan antamat suostumukset ja kiellot
  • Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä. Tietoja voidaan saada myös muista julkisista lähteistä, kuten yritysrekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään teknisesti suojattuna ja käyttöoikeudet ovat vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Käytössämme on palomuurit ja suojausohjelmistot, jotka estävät luvattoman pääsyn järjestelmiimme ja tietoihimme.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella henkilörekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja pyytää tarvittaessa virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tai lainsäädännön mukaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä, ellei niiden säilyttämiseen ole enää laillista perustetta.
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja kerätäksemme tilastotietoja. Evästeiden käyttöön liittyvät tiedot löytyvät erillisestä evästekäytännöstämme.
Käsittelemme henkilötietoja aina EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Yhteydenotto
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai haluat käyttää tarkastus- tai korjausoikeuttasi, voit ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön joko kirjallisesti tai sähköpostitse. Voit myös ottaa yhteyttä, mikäli haluat poistaa henkilötietosi rekisteristämme tai sinulla on muita huolia tai valituksia henkilötietojen käsittelystä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tarkistathan tämän sivun aina ajantasaisen tietosuojaselosteen varmistamiseksi. Merkittävistä muutoksista tiedotamme tarvittaessa erikseen. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.1.2023.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkailla on oikeus saada tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään, sekä pyytää pääsyä tietoihinsa. Asiakkailla on myös oikeus pyytää tietojensa korjaamista, poistamista, siirtämistä, käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojensa käsittelyä.

Kameravalvonta
Liikkeessämme on käytössä kameravalvonta turvallisuuden varmistamiseksi. Kamerat tallentavat kuvaa ainoastaan tilojen valvontaan, omaisuuden turvaamiseen ja henkilöstön turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa.
Kameravalvonta on toteutettu siten, että tallenteet säilytetään turvallisesti ja vain tarvittavien henkilöiden saatavilla. Kameravalvonta toteutetaan soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää kameravalvonnasta, voit ottaa yhteyttä liikkeemme henkilökuntaan.

Yhteenveto
Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten käsittelemme henkilötietoja. Pyrimme varmistamaan henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuuden ja huolellisuuden sekä noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.