Woikoski myyntipiste

Omistuspullojen vaihdot, käyttöoikeussopimukset sekä kaasun myynti

Palvelemme arkisin 8.00 – 16.00 osoitteessa Vesalantie 20, 33960 Pirkkala

http://www.woikoski.fi/fi/ammattilaisille/teollisuus/teolliset-peruskaasut
http://www.woikoski.fi/fi/yksityisille/tekniset-peruskaasut

Vuokraus

Vuokra-ajat ovat 1 vuosi, 3 vuotta, 5 vuotta tai 8 vuotta. Vuokra maksetaan kokonaan vuokrasuhteen alkaessa.
Tehdessäsi 3, 5 tai 8 vuoden vuokrasopimuksen, saat käyttöoikeustodistuksen. Se on arvopaperi, joka on tarvittaessa siirrettävissä tai myytävissä kolmannelle osapuolelle.
Vuokrasopimuskauden päättymisestä Woikoski lähettää sinulle ilmoituskirjeen, jossa ohjeistetaan sopimuksen uusimisesta.

Vuokrasopimuksen voit uusia helposti asioimalla myymälässämme tai  puhelimitse 03 3141 4200 (laskutusasiakkaille).

Mikäli sopimusta ei uusita eikä pulloa palauteta, laskutus muuttuu päivävuokraperusteiseksi.

AWOcyl vaihtokaasupullo

AWOcyl vaihtokaasupullo on hyvä vaihtoehto silloin, kun kaasun tarve on epäsäännöllistä, mutta edellyttää että sitä on aina saatavilla. AWOcyl-pullot ovat 10-litraisia ja kaasuvaihtoehdot ovat argon, asetyleeni, hajuhappi ja SK-18 seoskaasu.

Kaasulajia ei vuokra-aikana voi vaihtaa eikä pulloa saa luovuttaa/siirtää kolmannelle osapuolelle. Vaihtokaasupullon hankintahinta sisältää kaasun, siirtokustannuksen ja pullon ikuisen vaihto-oikeuden. Vuokra-aikana asiakas maksaa vain kaasun ja siirtokustannuksen.

Teolliset peruskaasut

Huomioi kaasujen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja muihin ohjeisiin ennen kaasun käyttöä.

Argon (Ar)

 • Käyttö: kaikkien metallien TIG-hitsauksessa, alumiinin ja kuparin MIG-hitsauksessa, plasmaleikkauksessa ja -hitsauksessa. Suojakaasu hitsauksessa ja metallin valmistuksessa.
 • Ominaisuudet: Väritön, hajuton, mauton, ilmaa raskaampi inertti kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: argon, erikoispuhdas argon N50 ja N60
 • SFS-EN ISO 14175-I1
 • käyttöturvallisuustiedote

Asetyleeni (C2H2)

 • Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa, liekkipuhdistamisessa, liekkikarkaisussa.
 • Ominaisuudet: Väritön, hiukan ilmaa kevyempi, erittäin palava kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: asetyleeni, erikoispuhdas asetyleeni N26
 • käyttöturvallisuustiedote

Dityppioksidi (N2O), ilokaasu

 • Käyttö: laboratoriokaasuna, valokuituvalmistuksessa, kilpa-autoilussa.
 • Ominaisuudet: Väritön, ilmaa raskaampi, palamista edistävä, heikosti narkoottinen kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • käyttöturvallisuustiedote

Happi (O2)

 • Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa, liekkipuhdistamisessa, liekkikarkaisussa, palamisprosesseissa.
 • Ominaisuudet: Väritön, hajuton ja mauton kaasu. Palamista edistävä, hapettava.
 • Laadut: happi, erikoispuhdas happi N50
 • SFS-EN ISO 14175-O1.
 • käyttöturvallisuustiedote

Hajuhappi

 • Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa, liekkipuhdistamisessa, liekkikarkaisussa, palamisprosesseissa, testi- ja kalibrointikaasuna, laboratoriokaasuna
 • Ominaisuudet: Väritön, hajustettu. Palamista edistävä, hapettava.
 • käyttöturvallisuustiedote

Helium (He)

 • Käyttö: alumiinin, kuparin ja sen seosten sekä titaanin TIG-hitsauksessa, laserleikkauksessa, laboratoriokaasuna, pallokaasuna. Suojakaasu.
 • Ominaisuudet: Väritön, hajuton, mauton ja ilmaa kevyempi kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: helium, erikoispuhdas helium N46, N55, N60
 • käyttöturvallisuustiedote

Hiilidioksidi (CO2)

 • Käyttö: seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsauksessa. Suojakaasu.
 • Ominaisuudet: Väritön, ilmaa raskaampi kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: hiilidioksidi, erikoispuhdas hiilidioksidi N45
 • SFS-EN ISO 14175-C1.
 • käyttöturvallisuustiedote

Nestekaasu (propaani)

 • Käyttö: Testikaasuna, laboratoriokaasuna, kalibrointikaasuna. Veneiden ja asuntovaunujen lämmittämisessä.
 • Ominaisuudet: väritön, ilmaa raskaampi, usein lisätty tunnistehajustetta, erittäin helposti syttyvä, suurina pitoisuuksina tukehduttava.
 • käyttöturvallisuustiedote

Paineilma (Air)

 • Käyttö: pneumaattisissa ohjauslaitteissa ja työkaluissa, joissa tarvitaan kuivaa ja öljytöntä ilmaa.
 • käyttöturvallisuustiedote

Typpi (N2)

 • Käyttö: suojakaasuna hapettomissa teollisuusprosesseissa, runsasseosteisten austeniittisten terästen juurensuojakaasuna, inertoinnissa, metallisulatteiden homogenisoinnissa, painelaitteissa ja työkaluissa. Suojakaasu.
 • Ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava, inertti.
 • Laadut: typpi, erikoispuhdas typpi N50, N60
 • SFS-EN ISO 14175-N1.
 • käyttöturvallisuustiedote

Vety (H2)

 • Käyttö: jäähdytyskaasuna voimalaitoksissa, lasileikkauksessa, plasmaleikkauksessa, laboratoriokaasuna, rasvojen hydrauksessa, karkaisussa.
 • Ominaisuudet: Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: vety, erikoispuhdas vety N50
 • käyttöturvallisuustiedote