Ilmainen toimitus yli 200 € tilauksille! 
(max 32kg paketeille)

Tampereen Pirkka-Hitsi Oy antaa takuun seuraavien määräysten mukaisesti ja sitoutuu korjaamaan hitsauslaitteiden virheet ja viat, jotka todistettavasti ja takuuajan voimassa ollessa ovat voineet johtua valmistus- tai materiaalivioista. Parweld hitsauskoneiden takuu on voimassa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille alla olevien ehtojen mukaisesti.

1. Takuuaika

Tampereen Pirkka-Hitsi Oy antaa uusille toimittamilleen Parweld hitsauskoneille 36 kuukauden varaosatakuun sekä 12kk työtakuun, tässä takuutodistuksessa kuvatuin ehdoin.
Käytetyillä hitsauskoneilla ei ole takuuta yritysasiakkaille, ellei siitä ole erikseen sovittu. Kuluttaja-asiakkaille käytettyjen koneiden takuuaika on 3kuukautta. Takuuaika alkaa Tampereen Pirkka-Hitsi Oy:n tai jälleenmyyjän loppukäyttäjälle antaman tai lähettämän maksetun laskun päivämäärästä. Alkuperäinen lasku tai ostoksesta annettu kuitti on todisteena takuuajasta ja se on esitettävä todisteena takuusta.

2. Takuun laajuus

Viat ja virheet, joiden Tampereen Pirkka-Hitsi Oy on todennut kuuluvan takuun piiriin, korjataan, tai vialliset osat vaihdetaan, tai tuote vaihdetaan uuteen, tai Tampereen Pirkka-Hitsi Oy voi harkintansa mukaan palauttaa viallisen tuotteen ostohinnan viallista tuotetta vastaan. Tampereen Pirkka-Hitsi Oy päättää, korjataanko laite vai vaihdetaanko osa tai koko laite. Vaihdetusta osasta tai laitteesta tulee vaihdon jälkeen Tampereen Pirkka-Hitsi Oy omaisuutta.

Parweld hitsauskoneiden takuuvelvoitteet sisältävät 36kk varaosakustannukset ja 12kk työvoimakustannukset. Takuu ei kata muita tappioita tai kuluja. Takuun kattamat korjaukset on teetettävä Tampereen Pirkka-Hitsi Oy:n huollossa Pirkkalassa tai Varkaudessa.

3. Takuun rajoitukset

Hitsauskoneen mukana mahdollisesti toimitettavat hitsauspolttimet, välikaapelit, kaasuletkut ja muut mahdolliset lisäaineet ja tarvikkeet luokitellaan kuluviksi osiksi ja rajataan tämän takuun ulkopuolelle.

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimattomasta tai varomattomasta käytöstä, ylikuormituksesta, huolimattomasta hoidosta tai luonnollisesta kulumisesta, käyttöohjeiden laiminlyömisestä, tavallisuudesta poikkeavista ympäristö- ja käyttövaikutuksista, sähkökatkoksista tai huollon ja kunnossapidon puutteellisuudesta.

Takuu ei korvaa hitsauslaitteita, joita on korjannut joku muu kuin Tampereen Pirkka-Hitsi Oy.

Takuukorjauksesta mahdollisesti aiheutuvat ylityö-, matka- ja rahtikulut eivät kuulu takuun puitteissa korvattaviin.

Takuukausi päättyy, jos hitsauskone myydään tai vuokrataan kolmannelle osapuolelle.

Takuuaikana tehdyt korjaukset eivät pidennä tai uudista takuuaikaa.

Takuu ei korvaa välillisiä vahinkoja.

4. Takuun soveltaminen

Takuuvaateet on lähetettävä suoraan Tampereen Pirkka-Hitsi Oy:lle. Vaateeseen on liitettävä, alkuperäinen lasku tai kuitti, jossa on päivämäärä, laitteen sarjanumero ja tuotekuvaus. Kun hitsauslaite lähetetään, sen täytyy olla koottu ja kaikkien hitsauskoneen osien on oltava mukana.

Tampereen Pirkka-Hitsi Oy jättää huomiotta kaikki vaateet, jotka eivät koske näiden ehtojen mukaista oikeutta virheiden ja vikojen korjaukseen.

5. Lainsäädäntö ja erimielisyydet

Näiden takuuehtojen ja niistä aiheutuvien kiistojen tulkintaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä siten, että lainsäädännöllisissä periaatteissa esiintyvät ristiriitaisuudet jätetään huomioimatta.

Mahdolliset sopimuserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli Asiakas ja Tampereen Pirkka-Hitsi Oy eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä neuvottelemalla, kaikki tämän Takuun ehdoista tai ehtojen rikkomuksista, päättymisestä tai kelpoisuudesta syntyvät tai niihin liittyvät erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.